Visualitzacions disponibles

Per Àrees | Per Capítols Econòmics | Evolució Interanual de Despeses per Àrees

Pressupost per despeses

Visió Global de Despeses per Àrees

Tria any
2011201220132014201520162017
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
Filtres aplicats: Gener - Agost 2017
ÀreaPressupostatEn contractacióContractatFacturatPagat
Gabinet Alcaldia4.101.699€2.628.289€2.628.289€2.597.906€2.589.897€
Àrea de Territori i Sostenibilitat87.561.356€52.163.091€50.687.624€41.944.077€41.135.133€
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert38.174.557€23.420.969€22.473.391€19.155.754€18.913.273€
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones49.319.883€35.452.367€35.344.645€30.184.915€28.197.958€
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació7.425.692€6.073.511€6.073.511€5.869.485€5.809.129€
Àrea de Cultura,Innovació i Projecció de la Ciutat19.569.161€12.785.071€12.641.485€11.054.142€10.547.942€
Total206.152.348€132.523.298€129.848.945€110.806.279€107.193.332€