Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesPassius financersTaxes, preus públics i altres ingressosImpostos indirectesActius financersTransferències de capitalTransferències correntsAlienació d'inversions reals
Filtres aplicats: Gener - Agost 2023
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes93.832.032€86.533.281€45.142.160€
Impostos indirectes12.524.152€4.900.597€3.411.370€
Taxes, preus públics i altres ingressos40.980.301€23.971.174€5.992.555€
Transferències corrents82.057.949€42.580.770€41.793.687€
Ingressos patrimonials444.506€397.729€258.284€
Alienació d'inversions reals450.000€0€0€
Transferències de capital9.297.352€3.387.600€3.387.600€
Actius financers22.270.857€110.605€82.428€
Passius financers8.250.000€0€0€
Total270.107.149€161.881.755€100.068.082€