Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
2011201220132014201520162017
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesImpostos indirectesTaxes, preus públics i altres ingressosActius financersPassius financersTransferències correntsTransferències de capital
Filtres aplicats: Gener - Setembre 2017
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes80.246.675€81.416.941€63.206.980€
Impostos indirectes6.762.900€6.175.459€5.472.639€
Taxes, preus públics i altres ingressos29.824.789€28.795.928€18.509.188€
Transferències corrents59.117.580€46.111.634€46.111.634€
Ingressos patrimonials510.734€561.654€248.502€
Alienació d'inversions reals0€27.474€27.474€
Transferències de capital3.663.501€3.838.663€3.838.663€
Actius financers18.187.192€276.983€248.813€
Passius financers7.970.000€0€0€
Total206.283.370€167.204.736€137.663.892€