Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
20112012201320142015201620172018
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesPassius financersTaxes, preus públics i altres ingressosActius financersImpostos indirectesTransferències correntsTransferències de capital
Filtres aplicats: Gener - Juny 2018
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes83.454.160€55.341.773€28.118.617€
Impostos indirectes8.699.020€1.379.899€1.285.262€
Taxes, preus públics i altres ingressos30.990.385€4.288.277€2.768.507€
Transferències corrents59.936.724€14.660.534€14.644.706€
Ingressos patrimonials510.970€230.787€20.441€
Transferències de capital5.093.377€41.694€41.694€
Actius financers11.080.356€98.878€82.428€
Passius financers7.127.000€0€0€
Total206.891.992€76.041.843€46.961.654€