Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
201120122013201420152016201720182019
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesTransferències de capitalTaxes, preus públics i altres ingressosImpostos indirectesActius financersPassius financersTransferències correntsAlienació d'inversions reals
Filtres aplicats: Gener - Desembre 2019
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes90.150.034€88.108.931€80.400.340€
Impostos indirectes11.257.762€10.693.206€7.189.384€
Taxes, preus públics i altres ingressos33.585.988€34.124.397€24.817.005€
Transferències corrents66.585.354€58.119.257€52.602.134€
Ingressos patrimonials487.201€751.657€222.002€
Alienació d'inversions reals777.704€779.197€779.197€
Transferències de capital3.367.523€3.130.298€3.125.298€
Actius financers13.371.653€275.983€252.124€
Passius financers8.483.064€0€0€
Total228.066.282€195.982.924€169.387.482€