Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
2011201220132014201520162017201820192020
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesActius financersTaxes, preus públics i altres ingressosImpostos indirectesPassius financersTransferències correntsTransferències de capital
Filtres aplicats: Gener - Juny 2020
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes94.817.034€80.966.789€40.199.683€
Impostos indirectes12.979.212€2.248.243€2.177.268€
Taxes, preus públics i altres ingressos35.044.190€6.488.674€4.124.249€
Transferències corrents65.411.814€21.204.373€20.953.659€
Ingressos patrimonials415.960€99.833€30.264€
Transferències de capital1.215.280€943.633€940.795€
Actius financers4.472.943€98.228€82.428€
Passius financers6.944.000€0€0€
Total221.300.432€112.049.773€68.508.345€