Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
201120122013201420152016201720182019
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesTransferències de capitalTaxes, preus públics i altres ingressosPassius financersImpostos indirectesActius financersTransferències correntsAlienació d'inversions reals
Filtres aplicats: Gener - Juny 2019
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes90.150.034€79.957.750€52.942.778€
Impostos indirectes11.257.762€4.398.082€3.297.855€
Taxes, preus públics i altres ingressos33.495.711€21.693.922€6.827.061€
Transferències corrents64.141.797€30.760.490€30.760.490€
Ingressos patrimonials487.201€350.685€79.320€
Alienació d'inversions reals777.704€779.197€779.197€
Transferències de capital3.309.416€3.125.298€3.125.298€
Actius financers4.823.092€182.355€165.651€
Passius financers7.597.000€0€0€
Total216.039.717€141.247.778€97.977.650€