Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
2011201220132014201520162017
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesImpostos indirectesTaxes, preus públics i altres ingressosActius financersPassius financersTransferències correntsTransferències de capital
Filtres aplicats: Gener - Juliol 2017
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes80.246.675€78.150.024€59.297.971€
Impostos indirectes6.762.900€4.393.324€3.919.020€
Taxes, preus públics i altres ingressos29.824.789€23.331.467€10.477.522€
Transferències corrents58.996.600€35.572.252€35.572.252€
Ingressos patrimonials510.734€469.643€195.008€
Alienació d'inversions reals0€27.474€27.474€
Transferències de capital3.663.501€3.832.238€3.832.238€
Actius financers11.258.988€191.655€166.385€
Passius financers7.970.000€0€0€
Total199.234.187€145.968.076€113.487.869€