Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
2011201220132014201520162017201820192020
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesTransferències de capitalTaxes, preus públics i altres ingressosImpostos indirectesPassius financersTransferències correntsActius financers
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes94.817.034€58.984.804€1.260.465€
Impostos indirectes12.979.212€356.556€290.469€
Taxes, preus públics i altres ingressos35.044.190€1.663.227€759.242€
Transferències corrents65.367.213€4.115.444€4.115.444€
Ingressos patrimonials415.960€37.567€1.228€
Transferències de capital1.000.000€0€0€
Actius financers525.710€0€0€
Passius financers6.944.000€0€0€
Total217.093.319€65.157.598€6.426.848€