Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
2011201220132014201520162017201820192020
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesActius financersTaxes, preus públics i altres ingressosImpostos indirectesPassius financersTransferències correntsTransferències de capital
Filtres aplicats: Gener - Agost 2020
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes94.817.034€83.755.438€58.565.967€
Impostos indirectes12.979.212€4.044.082€2.870.285€
Taxes, preus públics i altres ingressos35.044.190€8.361.897€5.410.543€
Transferències corrents65.476.120€26.720.029€25.580.859€
Ingressos patrimonials415.960€141.295€82.044€
Transferències de capital1.315.280€958.362€958.362€
Actius financers4.929.719€184.455€166.771€
Passius financers6.944.000€0€0€
Total221.921.515€124.165.559€93.634.831€