Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
201120122013201420152016201720182019
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesTransferències de capitalTaxes, preus públics i altres ingressosPassius financersImpostos indirectesActius financersTransferències correntsAlienació d'inversions reals
Filtres aplicats: Gener - Setembre 2019
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes540.900.204€319.674.971€136.092.904€
Impostos indirectes67.546.572€10.724.105€8.081.204€
Taxes, preus públics i altres ingressos199.336.692€35.242.071€13.609.364€
Transferències corrents380.220.948€80.590.514€79.795.450€
Ingressos patrimonials2.923.206€662.532€144.594€
Alienació d'inversions reals3.110.816€3.116.786€1.558.393€
Transferències de capital15.256.916€6.879.074€6.805.132€
Actius financers18.942.242€306.783€247.453€
Passius financers45.582.000€0€0€
Total1.273.819.597€457.196.837€246.334.493€