Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Pressupost per Ingressos i capítols

Ingressos per Capítols Econòmics

Tria any
20112012201320142015201620172018
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuIngressos patrimonialsImpostos directesPassius financersTaxes, preus públics i altres ingressosActius financersImpostos indirectesTransferències correntsTransferències de capital
Filtres aplicats: Gener - Octre 2018
CapítolPressupostatImports a cobrarCobrat
Impostos directes83.454.160€81.684.183€68.620.900€
Impostos indirectes8.699.020€6.924.359€6.156.395€
Taxes, preus públics i altres ingressos31.329.168€28.554.221€18.548.173€
Transferències corrents60.927.242€49.703.956€49.673.088€
Ingressos patrimonials510.970€684.819€204.102€
Transferències de capital5.299.758€2.418.292€2.418.292€
Actius financers17.946.527€301.381€253.775€
Passius financers7.127.000€0€0€
Total215.293.845€170.271.210€145.874.724€