Visualitzacions disponibles

Per Àrees | Per Capítols Econòmics | Evolució Interanual de Despeses per Àrees

Evolució interanual de les Despeses del Pressupost

Evolució Interanual de Despeses per Àrees

[No canvas support]
Pressupost DefinitiuPresidènciaServeis Territorials i SeguretatUrbanisme i SostenibilitatServeis Generals i Govern ObertDrets SocialsCicles de la VidaPromoció EconòmicaProjecció de la CiutatEstructura Territorial i Atenció Ciutadana

Per interpretar correctament l’execució dels pressupostos cal tenir en compte els següents canvis organitzatius:
Àrea201620172018201920202021
Presidència3.914.377€4.066.699€4.290.324€4.606.248€7.114.881€7.637.073€
Serveis Territorials i Seguretat77.473.561€87.281.075€91.600.044€93.535.255€80.569.379€83.937.262€
Urbanisme i Sostenibilitat43.792.367€37.838.743€39.424.994€42.440.936€11.227.007€13.555.733€
Serveis Generals i Govern Obert55.120.098€51.233.325€32.072.547€32.512.581€43.122.235€39.547.598€
Drets Socials6.800.805€7.734.610€7.642.733€8.293.657€27.689.737€28.292.423€
Cicles de la Vida18.027.409€19.782.416€45.455.650€46.677.605€29.251.845€29.927.532€
Promoció Econòmica0€0€0€0€9.493.253€9.004.299€
Projecció de la Ciutat0€0€0€0€15.529.662€16.004.002€
Estructura Territorial i Atenció Ciutadana0€0€0€0€0€5.824.224€
Total205.128.617€207.936.868€220.486.291€228.066.282€223.997.998€233.730.146€