Visualitzacions disponibles

Per Àrees | Per Capítols Econòmics | Evolució Interanual de Despeses per Àrees

Evolució interanual de les Despeses del Pressupost

Evolució Interanual de Despeses per Àrees

[No canvas support]
Pressupost DefinitiuGabinet AlcaldiaÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Serveis Generals i Govern ObertÀrea de Drets Socials i Serveis a les PersonesÀrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i OcupacióÀrea de Cultura,Innovació i Projecció de la Ciutat

Per interpretar correctament l’execució dels pressupostos cal tenir en compte els següents canvis organitzatius:
Àrea201120122013201420152016201720182019
Gabinet Alcaldia10.225.906€10.658.665€9.221.531€9.061.939€9.134.916€3.914.377€4.066.699€4.290.324€4.446.248€
Àrea de Territori i Sostenibilitat104.333.484€74.105.018€70.951.385€72.832.692€80.451.341€77.473.561€87.281.075€91.600.044€94.488.545€
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert42.069.189€37.711.375€36.593.078€38.560.849€35.648.109€43.792.367€37.838.743€39.424.994€42.682.936€
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones35.617.524€44.515.761€40.995.784€50.175.712€51.207.326€55.120.098€51.233.325€32.072.547€31.719.195€
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació21.247.624€10.634.994€9.312.589€11.915.472€11.674.858€6.800.805€7.734.610€7.642.733€8.151.187€
Àrea de Cultura,Innovació i Projecció de la Ciutat9.873.925€0€0€0€586€18.027.409€19.782.416€45.455.650€46.578.170€
Total223.367.653€177.625.813€167.074.367€182.546.664€188.117.134€205.128.617€207.936.868€220.486.291€228.066.282€