Visualitzacions disponibles

Per Àrees | Per Capítols Econòmics | Evolució Interanual de Despeses per Àrees

Evolució interanual de les Despeses del Pressupost

Evolució Interanual de Despeses per Àrees

[No canvas support]
Pressupost DefinitiuPresidènciaServeis Territorials i SeguretatUrbanisme i SostenibilitatServeis Generals i Govern ObertDrets SocialsCicles de la VidaPromoció EconòmicaProjecció de la Ciutat

Per interpretar correctament l’execució dels pressupostos cal tenir en compte els següents canvis organitzatius:
Àrea201520162017201820192020
Presidència9.134.916€3.914.377€4.066.699€4.290.324€4.606.248€7.114.881€
Serveis Territorials i Seguretat80.451.341€77.473.561€87.281.075€91.600.044€93.535.255€81.020.804€
Urbanisme i Sostenibilitat35.648.109€43.792.367€37.838.743€39.424.994€42.440.936€11.107.225€
Serveis Generals i Govern Obert51.207.326€55.120.098€51.233.325€32.072.547€32.512.581€43.475.346€
Drets Socials11.674.858€6.800.805€7.734.610€7.642.733€8.293.657€27.754.775€
Cicles de la Vida586€18.027.409€19.782.416€45.455.650€46.677.605€29.082.195€
Promoció Econòmica0€0€0€0€0€8.365.362€
Projecció de la Ciutat0€0€0€0€0€15.727.295€
Total188.117.134€205.128.617€207.936.868€220.486.291€228.066.282€223.647.884€