Visualitzacions disponibles

Per Àrees | Per Capítols Econòmics | Evolució Interanual de Despeses per Àrees

Evolució interanual de les Despeses del Pressupost

Evolució Interanual de Despeses per Àrees

[No canvas support]
Pressupost DefinitiuGabinet AlcaldiaÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Serveis Generals i Govern ObertÀrea de Drets Socials i Serveis a les PersonesÀrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i OcupacióÀrea de Cultura,Innovació i Projecció de la Ciutat

Per interpretar correctament l’execució dels pressupostos cal tenir en compte els següents canvis organitzatius:
Àrea2011201220132014201520162017
Gabinet Alcaldia10.225.906€10.658.665€9.221.531€9.061.939€9.134.916€3.914.377€4.101.699€
Àrea de Territori i Sostenibilitat104.333.484€74.105.018€70.951.385€72.832.692€80.451.341€77.473.561€87.580.640€
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert42.069.189€37.711.375€36.593.078€38.560.849€35.648.109€43.792.367€38.184.600€
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones35.617.524€44.515.761€40.995.784€50.175.712€51.207.326€55.120.098€49.319.883€
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació21.247.624€10.634.994€9.312.589€11.915.472€11.674.858€6.800.805€7.425.692€
Àrea de Cultura,Innovació i Projecció de la Ciutat9.873.925€0€0€0€586€18.027.409€19.670.857€
Total223.367.653€177.625.813€167.074.367€182.546.664€188.117.134€205.128.617€206.283.370€