Pressupost per despeses i capítols

Visió Global de Despeses per Capítols Económics

Tria any
201120122013201420152016201720182019
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuDespeses de personalDespeses en béns corrents i serveisDespeses financeresTrasferències correntsFons de ContingenciaInversions realsTransferències de capitalActius financersPassius financers
Filtres aplicats: Gener - Desembre 2019
EconòmicPressupostatEn contractacióContractatFacturatPagat
Despeses de personal87.999.182€77.269.402€77.269.402€77.269.301€77.256.907€
Despeses en béns corrents i serveis50.763.893€44.063.191€43.636.165€42.172.969€33.785.522€
Despeses financeres1.378.000€1.156.865€1.156.865€1.156.865€1.141.825€
Trasferències corrents47.035.175€41.908.158€41.763.053€41.763.053€36.158.373€
Fons de Contingencia58€0€0€0€0€
Inversions reals23.282.577€17.687.196€14.859.261€11.760.795€9.170.236€
Transferències de capital7.550.460€6.639.159€6.639.159€6.639.159€5.581.938€
Actius financers195.995€28.700€28.700€28.700€28.700€
Passius financers9.860.943€7.026.671€7.026.671€7.026.671€7.026.671€
Total228.066.282€195.779.342€192.379.276€187.817.514€170.150.171€