Pressupost per despeses i capítols

Visió Global de Despeses per Capítols Económics

Tria any
2011201220132014201520162017201820192020
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuDespeses de personalDespeses en béns corrents i serveisDespeses financeresTrasferències correntsIngressos patrimonialsInversions realsTransferències de capitalActius financersPassius financers
Filtres aplicats: Gener - Desembre 2019
EconòmicPressupostatEn contractacióContractatFacturatPagat
Despeses de personal88.102.094€88.085.598€88.085.598€88.085.497€86.330.607€
Despeses en béns corrents i serveis50.758.893€44.441.309€44.060.138€43.136.517€36.554.018€
Despeses financeres1.375.000€1.361.883€1.361.883€1.361.883€1.351.928€
Trasferències corrents47.185.648€44.552.162€44.549.422€44.549.422€38.822.195€
Ingressos patrimonials58€0€0€0€0€
Inversions reals23.034.191€18.255.561€15.044.857€13.029.324€9.863.665€
Transferències de capital7.550.460€6.860.546€6.860.546€6.860.546€5.614.150€
Actius financers195.995€28.700€28.700€28.700€28.700€
Passius financers9.863.943€9.862.107€9.862.107€9.862.107€9.862.107€
Total228.066.282€213.447.866€209.853.251€206.913.995€188.427.370€