Pressupost per despeses i capítols

Visió Global de Despeses per Capítols Económics

Tria any
201120122013201420152016201720182019
Tria mes (acumulat)
GENFEBMARABRMAIJUNJULAGOSETOCTNOVDES
[No canvas support]
Pressupost DefinitiuDespeses de personalDespeses en béns corrents i serveisDespeses financeresTrasferències correntsFons de ContingenciaInversions realsTransferències de capitalActius financersPassius financers
Filtres aplicats: Gener - Desembre 2018
EconòmicPressupostatEn contractacióContractatFacturatPagat
Despeses de personal81.861.124€81.838.347€81.838.347€81.838.347€80.267.988€
Despeses en béns corrents i serveis44.072.894€41.232.429€41.122.949€39.077.812€33.342.940€
Despeses financeres1.853.990€1.370.842€1.370.842€1.370.842€1.359.487€
Trasferències corrents43.846.112€41.948.178€41.947.360€41.947.360€37.602.445€
Fons de Contingencia109.079€0€0€0€0€
Inversions reals30.669.419€27.263.213€19.925.070€17.672.671€14.885.613€
Transferències de capital8.203.870€7.162.165€7.162.165€7.162.165€6.307.589€
Actius financers195.995€67.448€67.448€67.448€67.448€
Passius financers9.673.808€9.227.420€9.227.420€9.227.420€9.227.420€
Total220.486.291€210.110.043€202.661.601€198.364.066€183.060.930€