Visualitzacions disponibles

Ingressos per Capítols Econòmics | Evolució Interanual dels Ingressos

Evolució interanual dels Ingressos del Pressupost

Evolució Interanual dels Ingressos

[No canvas support]
Pressupost DefinitiuImpostos directesImpostos indirectesTaxes, preus públics i altres ingressosTransferències correntsIngressos patrimonialsAlienació d'inversions realsTransferències de capitalActius financersPassius financers
Aquesta pàgina mostra l’evolutiu interanual del pressupost definitiu per capítols (econòmic) d’ingressos, que inclou les modificacions que es van aprovant durant l'exercici.
Capítol201120122013201420152016201720182019
Impostos directes63.748.000€69.212.000€68.795.000€70.615.000€71.531.000€79.387.250€80.246.675€83.454.160€90.150.034€
Impostos indirectes1.685.000€950.000€950.000€485.000€750.000€6.145.910€6.762.900€8.699.020€11.257.762€
Taxes, preus públics i altres ingressos31.232.817€31.348.821€26.457.839€29.437.190€29.380.002€29.402.698€29.824.789€31.329.168€33.222.782€
Transferències corrents60.725.109€54.328.767€57.302.681€67.195.772€65.990.600€59.377.756€60.487.231€62.335.740€63.621.835€
Ingressos patrimonials504.846€1.054.181€548.856€584.924€607.172€496.586€510.734€510.970€487.201€
Alienació d'inversions reals0€0€120.130€0€600.000€996.266€0€0€777.704€
Transferències de capital3.505.307€1.552.632€642.524€5.216.526€3.299.723€2.055.081€3.663.501€5.328.758€2.389.000€
Actius financers29.089.073€15.529.412€9.257.336€7.012.252€13.658.637€21.267.070€18.471.039€21.701.474€1.768.324€
Passius financers32.877.501€3.650.000€3.000.000€2.000.000€2.300.000€6.000.000€7.970.000€7.127.000€7.597.000€
Total223.367.653€177.625.813€167.074.367€182.546.664€188.117.134€205.128.617€207.936.868€220.486.291€211.271.642€