transparencia

Transparència Terrassa

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

  T'AGRADARIA SABER COM INVERTEIX ELS PRESSUPOSTOS EL TEU AJUNTAMENT ?

Pressupostos

Coneix com inverteix l'Ajuntament de Terrassa el seu pressupost, detallat per ingressos i despeses.

Indicadors

Valora la feina feta pel teu Ajuntament. Et mostrem els indicadors d’avaluació de la gestió pública a Terrassa.

Catàleg d’Informació Municipal

Recull de la informació publicada relativa als diferents àmbits d’actuació municipal

Destacats

Accedeix a les preguntes més freqüents o que t’agradaria conèixer del teu Ajuntament.

PRESSUPOST AJUNTAMENT 2015

168.553.000€

PRESSUPOST AJUNTAMENT 2014

171.986.902€

PRESSUPOST AJUNTAMENT 2013

156.310.145€


Nota: Dades dels pressupostos inicials aprovats pel Ple Municipal a començaments d'any. A partir de 2014 el pressupost Ajuntament incorpora el PAME (Patronat Municipal d'Educació).


Pressupostos Terrassa

El pressupost de l'Ajuntament corresponent a l’any 2015 respon als compromisos adquirits amb la ciutadania a l’inici d’aquest Mandat, i a la convicció de què és possible, tot i la crisi, fer polítiques que beneficiïn el conjunt de la societat tot garantint la satisfacció de les necessitats bàsiques de la ciutadania.
Els seus objectius es basen en tres àmbits:
  • Estratègic, orientat a distribuir els recursos disponibles per les persones, la promoció econòmica i el manteniment de la ciutat.
  • Gestió, promovent el rigor, l’equitat en la gestió i la reducció de la despesa amb mesures de eficiència.
  • Econòmic, un pressupost viable econòmicament, dins del marc normatiu europeu de comptes, que permeti mantenir l’equilibri econòmic i la solvència de l’Ajuntament.

Execució pressupostos

petiticon-red

Indicadors Terrassa

Transparència en Ajuntaments (ITA) :

Avaluen la gestió realitzada per l’ajuntament d’una ciutat, la seva transparència, els organismes de participació ciutadana, etc.

» Font : Transparència Internacional

Bones pràctiques comunicatives (UAB) :

Avaluen la informació que ofereixen els webs municipals sobre qui són els representants polítics i com gestionen els recursos col•lectius

» Font : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural

Indicadors globals de ciutat (GCI) :

Indiquen la qualitat de vida de la ciutat, mesurada per factors que poden ser aliens al govern de la ciutat com són el clima, la cultura, la economia, etc.

» Font : El Banc Mundial

Catàleg d’Informació Municipal Terrassa

En aquest catàleg trobareu un recull de tota aquella informació publicada per l’Ajuntament de Terrassa als diferents portals municipals, referent a la seva organització, estructura i gestió, amb la finalitat d’oferir de forma centralitzada la informació, facilitant així la seva localització.

Accés al Catàleg d’Informació Municipal